Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Met circa 45.000 leden georganiseerd in ruim 500 afdelingen zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland. H.K.H. Prinses Beatrix is beschermvrouwe.

Dag/Tijd: 2e ma. v.d. maanden sept. 2019 t/m mei 2020, 19.45-22.00 uur
Lokatie: Grote Zaal
Eerste keer: maandag 9 september 2019
Secretaris: Marianne Driegen
Contributie: € 52,50 per jaar, met ingang van 2020 € 53,50
Tel. 075-6210476 ● E-mail: marianne_2005@hotmail.com

Foto: Lex Boelhouwer ©

Foto: Lex Boelhouwer ©