Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Buurtcentrum De Vuister

Om voor u als huurder en De Vuister als verhuurder alles goed te laten verlopen verzoeken wij u onderstaande huurvoorwaarden ter harte te nemen.

De huurder houdt zich aan de overeengekomen verhuurtijden. Overschrijding met meer dan een kwartier kan inhouding van een evenredig deel van de borgsom tot gevolg hebben. Het in de reserveringsbevestiging genoemde aantal personen, dat de bijeenkomst zal bijwonen mag niet worden overschreden.

De huurder mag alleen gebruik maken van de ruimte(s) zoals vermeld in de reserveringsbevestiging. Na afloop het verplaatste c.q. verwijderde meubilair graag weer in de oorspronkelijke opstelling terugzetten. Deze regel geldt uitsluitend voor de grote zaal en de ontmoetingsruimte en niet voor de lokalen 3 t/m 5 en de kleine zaal. In de lokalen 3 t/m 5 en de kleine zaal treft u het meubilair aan zoals de vorige huurder het heeft achtergelaten en u kunt het achterlaten zoals u het gebruikt heeft. Meubilair dat tijdelijk buiten de ruimte is geplaatst moet na afloop natuurlijk wel worden teruggezet. ‘Geleend’ meubilair uit andere ruimtes moet ook terug naar de oorspronkelijke ruimte. Te verplaatsen meubilair graag tillen om schade aan de vloer te voorkomen.

Niets met tape/plakband aan de wanden of het plafond bevestigen, wel met gewoon plakband op metalen of houten delen. Ook draden mogen nooit met tape/plakband op de vloer worden vastgezet vanwege mogelijke schade aan de waslaag! Na afloop alle aangebrachte zaken verwijderen. Tenslotte geen confetti of ander kleingoed strooien, geen kauwgom uitdelen en ook suikerspinnen zijn niet toegestaan.

Onze vergunning staat alleen toe dat, naast koffie, thee en frisdranken, alleen zwak alcoholische dranken (bier, wijn, port, advocaat) geschonken mogen worden, dit geldt ook voor zelf-catering. In het laatste geval houdt de huurder zich uiteraard aan het alcoholbeleid: niet schenken onder de 18.

De huurder verplicht zich om de gehuurde ruimte(s) net zo schoon achter te laten als deze is/zijn aangetroffen bij binnenkomst. Klein afval achtergelaten in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Grotere hoeveelheden afval (een halve vuilniszak of meer) graag zelf afvoeren.

Bij vernielingen, beschadigingen of (bovenmatige) vervuiling zullen de kosten van reparatie/vervanging of reiniging verhaald worden op de huurder, voor zover deze niet door de borgsom zijn gedekt.
Mankementen en/of gebreken aan het gehuurde graag direct melden aan de aanwezige medewerker van De Vuister.

De huurder verklaart met het ondertekenen van deze bevestiging het rookbeleid na te leven; roken binnen het pand is niet toegestaan. Het gebruik van rookmachines is niet toegestaan.

Het gebruik van elektrische warmhoudplaten, waterkokers en/of koffiezetapparaten is alleen achter de bar toegestaan, dit in verband met de overbelasting van het elektranet. Voor het koel houden van zelf meegebrachte dranken en voedsel kunnen de koelvoorzieningen onder de bar gebruikt worden.

De nooduitgangen en de daarbij behorende gangen van het pand moeten onder alle omstandigheden vrijgehouden te worden. Zij mogen dus niet als toegangsdeur gebruikt worden. Uitzondering wordt gemaakt voor het naar binnen brengen van instrumenten en/of gereedschap, wel altijd in overleg met de aanwezige medewerker van De Vuister. De instructies van onze medewerker met BHV-diploma moet te allen tijde opgevolgd te worden. Stichting Buurtcentrum De Vuister aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de huurperiode.

Inschrijven De Vuister Nieuwsbrief

Ontvang elke twee weken al het nieuws over Buurtcentrum De Vuister

Succesvol ingeschreven!