Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons!
De bescherming van uw gegevens is een zeer belangrijke zaak. Dit heeft onze voortdurende aandacht. Buurtcentrum De Vuister verwerkt uw (persoons)gegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy verklaring Stichting Buurtcentrum De Vuister
Buurtcentrum De Vuister verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Personalia en betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, betaalgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen).
Uw gegevens worden zo zorgvuldig mogelijk bewaard en zullen nooit door ons aan derden worden verstrekt, tenzij wij van rechtswege worden gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan bijv. Belastingdienst, Politie of eventuele toezichthouder.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om met u te kunnen communiceren via telefoon, e-mail, SMS en Whatsapp, om in voorkomende gevallen over en weer betalingen te kunnen verrichten en betreffende personen te kunnen informeren over op handen zijnde activiteiten en evenementen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om deze in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Op verzoek zullen wij u per e-mail of, indien nodig, per brief informeren over de bij ons geregistreerde gegevens, waarna u kunt besluiten deze aan te passen of te laten verwijderen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken.

  • De persoonsgegevens van vrijwilligers worden zolang bewaard als de vrijwilliger werkzaamheden voor ons verricht tot maximaal een jaar na het beëindigen van deze werkzaamheden.
  • De persoonsgegevens van personen die zalen huren of als docent aan ons buurtcentrum zijn verbonden worden bewaard tot maximaal een jaar na de zaalhuur of de laatste activiteit als docent.
  • De persoonsgegevens van deelnemers aan het Open Bridgekampioenschap van Zaanstad worden bewaard tot maximaal vijf jaar na de laatste deelname aan dit kampioenschap.

Inschrijven De Vuister Nieuwsbrief

Ontvang elke twee weken al het nieuws over Buurtcentrum De Vuister

Succesvol ingeschreven!