Disclaimer

Het gebruik van de website van Buurtcentrum De Vuister (www.devuister.nl en .com) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bezoeken en gebruiken van deze website betekent dat de bezoeker/gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website
De gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Getracht wordt de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Stichting Buurtcentrum De Vuister geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met het bestuur.

Gebruik website/schade
Stichting Buurtcentrum De Vuister is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Buurtcentrum De Vuister.

Externe links
De website van Buurtcentrum De Vuister bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoekers van deze site. Stichting Buurtcentrum De Vuister kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Buurtcentrum De Vuister en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Stichting Buurtcentrum De Vuister.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, beeldopname of op enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke (e-mail) toestemming van het bestuur van Stichting Buurtcentrum De Vuister worden gebruikt, gekopieerd of gedeeld met derden.

Inschrijven De Vuister Nieuwsbrief

Ontvang elke twee weken al het nieuws over Buurtcentrum De Vuister

Succesvol ingeschreven!