Kunstgeschiedenis

In deze cursus kunstgeschiedenis wordt nader ingegaan op acht tentoonstellingen.
Aan de hand van beeldmateriaal plaatsen we de kunstenaar in de context van zijn tijd en tijdgenoten. Na drie lessen bezoeken we het museum.

Dag/Tijd: dinsdag 9.30-11.00 uur (groep 1) en 11.30-13.00 uur (groep 2)
Lokatie: Lokaal 3
Eerste les: dinsdag 25 september 2018
Aantal lessen: 24 + 8 x museumbezoek
Docente: Wilma Sep
Kosten: € 200,- per seizoen, museumbezoek voor eigen rekening
Tel. 020-6275038
E-mail: laseppo@hotmail.com

Hermanus Koekkoek de Oudere (1865) - Bron: www.wikipedia.com