Zaansche Zegel Zoekers

Het doel van de vereniging, opgericht in 1920, is het bevorderen van het postzegels verzamelen in het algemeen en in clubverband in het bijzonder.
Elke verenigingsavond is er een kleine veiling, waarvan de kavels in het clubblad worden vermeld.

Dag/Tijd: In principe elke 4e maandag van de maand (9x per jaar) 18.45-21.45 uur
Indien de clubavond op een feestdag valt is de clubavond een week eerder!
Lokatie: Grote Zaal
Eerste keer: maandag 28 september 2020 ● Zaal open: 18.45 uur
Contributie: € 15,- per jaar
Tel. 06-25358770 (Marcel Keizers, secr.) en 075-6700912 (Erik Schalk, voorz.)
E-mail: mm.mobiel@hetnet.nl ● Web: www.de-zzz.com


Foto: Lex Boelhouwer ©