Zaansche Zegel Zoekers

Het doel van de vereniging, opgericht in 1920, is het bevorderen van het postzegels verzamelen in het algemeen en in clubverband in het bijzonder.

Elke verenigingsavond is er een kleine veiling, waarvan de kavels in het clubblad worden vermeld.

Dag/Tijd: elke 4e maandag van de maand van september 2021 tot en met mei 2022, van 18.45-21.45 uur. Uitzondering is december: dan de eerste maandag, 6 december
Lokatie: Grote Zaal
Eerste keer: maandag 27 september 2021 ● Zaal open: 18.45 uur
Contributie: € 15,- per jaar
Tel. 06-25358770 (Marcel Keizers, secr.) en 075-6700912 (Erik Schalk, voorz.)
E-mail: mm.mobiel@hetnet.nl ● Web: www.de-zzz.com


Foto: Lex Boelhouwer ©