Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Met circa 45.000 leden georganiseerd in ruim 500 afdelingen zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland. H.K.H. Prinses Beatrix is beschermvrouwe.

Dag/Tijd: 2e maandag van september 2021 t/m mei 2021, 19.45-22.00 uur
Lokatie: Grote Zaal
Eerste keer: maandag 13 september 2021
Secretaris: Marianne Driegen
Contributie: € 51,50 per jaar
Tel. 075-6210476 ● E-mail: marianne_2005@hotmail.com


Foto: Lex Boelhouwer ©