Maandag 6 november 2017:
De Europese top 10 van de natuur

Georganiseerd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Het Departement Zaanstad-Zuid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen biedt een gevarieerd programma dat bestaat uit een aantal boeiende lezingen over uiteenlopende onderwerpen. De lezingen worden gehouden op diverse locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan.
In De Vuister wordt een lezing gehouden door Ron van ’t Veer over de Europese top 10 van de natuur:
In Waterland en de Zaanstreek zijn vier grote natuur gebieden van grote Europese waarde. Ze zijn daarom aangewezen als Europees natuurgebied de z.g. Natuur 2000 gebieden. In de lezing worden de vier verschillende gebieden besproken.
Ook passeren belangrijke dieren en planten de revue. We maken kennis met de Noordse woelmuis, de grootste diersoort die op wereldschaal alleen in Nederland voorkomt. Daarnaast behoren natuurlijk ook de weidevogels en rietvogels tot de Europese topnatuur. Grutto, Kemphaan, Watersnip, Roerdomp en Rietzanger zijn daarbij de belangrijkste soorten. Tenslotte maken wij kennis met enkele diersoorten, die een verborgen bestaan leiden: de bittervoorn en de meervleermuis.

Dag/Tijd: maandag 6 november 2017, aanvang 20.00 uur
Lokatie: Grote Zaal
Kosten: leden gratis, niet-leden € 5,-
Spreker: Ron van 't Veer
Tel. 075-6405780 ● E-mail: r.pappenheim@chello.nl ● Web: www.nutalgemeen.nl


Bittervoorn ● Gelinkt van 'http://www.ravon.nl'

Door Gilles San Martin from Namur, Belgium - Myotis dasycneme, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7850767