Zaalverhuur

Algemene huurvoorwaarden

De huurder dient zich te houden aan de verhuurtijden, zoals deze zijn overeengekomen in de reserveringsbevestiging.
Overschrijding van de overeengekomen huurperiode met meer dan een kwartier heeft een hogere huursom tot gevolg. Het in de reserveringsbevestiging genoemde aantal personen, dat de bijeenkomst of het feest zal bijwonen mag niet worden overschreden.

De huurder mag alleen gebruik maken van de ruimte(s) zoals vermeld in de reserveringsbevestiging.
Na afloop moet het verplaatste c.q. verwijderde meubilair weer in de oorspronkelijke opstelling worden terug gezet. Deze regel geldt uitsluitend voor de grote zaal en de barruimte en niet voor de lokalen 1 t/m 5.

In de lokalen 1 t/m 5 treft u het meubilair aan zoals de vorige huurder het heeft achtergelaten en dit hoeft niet teruggezet te worden. Meubilair dat tijdelijk buiten de ruimte is geplaats moet na afloop in het lokaal worden teruggezet. ‘Geleend’ meubilair uit andere ruimtes moet na afloop daar teruggezet worden.
Bij het verplaatsen van meubilair dient dit getild te worden, niet geschoven i.v.m. schade aan de vloeren en de meubels.

Let op: Niet zitten op de leuningen van de stoelen in de Grote zaal, dit kan schade veroorzaken!
Versieringen mogen niet met tape/plakband aan de wanden of het plafond worden bevestigd, wel met gewoon plakband op metalen of houten delen. Dit dient na het feest weer verwijderd te worden. Draden mogen nooit met tape/plakband op de vloer worden vastgezet vanwege mogelijke schade aan de waslaag!

Het is ten strengste verboden confetti of ander kleingoed te strooien.
Bij voorkeur geen kauwgom aan kinderen uitdelen. Suikerspinnen zijn niet toegestaan.


Onze vergunning staat toe dat, naast koffie, thee en frisdranken, zwak-alcoholische dranken (bier, wijn, port, advocaat, vermouth) geschonken worden.
Tevens is in onze vergunning bepaald dat het buurthuis op zaterdagen tot maximaal 01.00 uur open mag zijn en op alle andere dagen tot maximaal 24.00 uur.
Een eventuele bekeuring die het gevolg is van overschrijding van deze tijden wordt op de huurder verhaald.
De huurder verplicht zich ertoe om de gehuurde ruimte(s) incl. het meubilair (vooral tafels) schoon achter te laten. Zo niet, dan wordt (een deel van) de borgsom ingehouden.
Klein afval mag uitsluitend worden achtergelaten in de daarvoor bestemde afvalbakken. Grotere hoeveelheden afval (een halve vuilniszak of meer) dient de huurder zelf af te voeren, dit geldt ook voor afval achter de bar en in de keuken. Zo niet, dan wordt (een deel van) de borgsom ingehouden.

Indien u onze geluidsapparatuur heeft gehuurd dient u zelf zorg te dragen voor de juiste kabeltjes om uw eigen aparatuur hierop aan te sluiten. De kabeltjes moeten aan een kant voorzien zijn tulpstekkers (male).

Bij vernielingen, beschadigingen of (bovenmatige) vervuiling zullen de kosten van reparatie/vervanging of reiniging verhaald worden op de huurder, voor zover deze niet door de borgsom zijn gedekt.
Mankementen en/of gebreken aan het gehuurde dienen direct gemeld te worden aan de aanwezige (bar)medewerk(st)er of Zaalverhuur De Vuister (zalen@devuister.nl).

De huurder verklaart met het ondertekenen van deze bevestiging het rookbeleid na te leven; roken binnen het pand is niet toegestaan. Het gebruik van rookmachines is niet toegestaan. Indien men dit toch doet worden de kosten van de eventuele schade (alarmering van de brandweer door rookmelders) verhaald op de huurder.

Het gebruik van elektrische warmhoudplaten, waterkokers en/of koffiezetapparaten is alleen achter de bar toegestaan, dit in verband met de overbelasting van het elektranet. Voor het koel houden van zelf meegebrachte dranken en voedsel kunnen de koelvoorzieningen onder de bar gebruikt worden.

De nooduitgangen en de daarbij behorende gangen van het pand dienen onder alle omstandigheden vrijgehouden te worden en mogen uitsluitend in geval van nood gebruikt worden. Nooduitgangen mogen niet als toegangsdeur gebruikt worden. Uitzondering wordt gemaakt voor het naar binnen en weer naar buiten brengen van instrumenten, gereedschap en/of catering, echter altijd in overleg met de aanwezige (bar)mede-werk(st)er. Buiten roken via de nooduitgangen is niet toegestaan.

Met vragen kunt u zich wenden tot de aanwezige (bar)medewerk(st)er.
De instructies van de (bar)medewerk(st)er met BHV-diploma dienen te allen tijden opgevolgd te worden.
Stichting Buurtcentrum De Vuister aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de huurperiode.