Franse les: Alliance Française

De Alliance Française is een non-profit organisatie, waarvan de statuten iedere politieke of religieuze betrokkenheid uitsluiten. De Alliance Française de Paris werd opgericht in 1883 en telt wereldwijd 1.075 afdelingen, verdeeld over 136 landen. Het onderwijzen van de Franse taal en cultuur zijn de belangrijkste bezigheden van de Alliance Française des Pays-Bas, die zelf sinds 1888 actief is. Deze Nederlandse vereniging overkoepelt 34 afdelingen verspreid over het hele land. Elke afdeling verzorgt cursussen algemeen Frans op elk niveau, maar ook gespecialiseerde cursussen (zakelijk Frans, Frans à la carte, enz.) evenals sociaal-culturele activiteiten, zoals lezingen, chanson-avonden, reizen naar Frankrijk, enz. 

Dag/Tijd: maandag 19.00-20.45 en 20.00-21.45 uur (twee groepen, diverse niveaus)
    woensdag 19.30-21.15 uur
Lokatie: Lokalen 1 en 2
Eerste les 1e cursus: maandag 2 resp. woensdag 4 oktober 2017
Eerste les 2e cursus: maandag 29 resp. woensdag 31 januari 2018
Aantal lessen: 13 per cursus (twee cursussen per seizoen) 
Inschrijven: woensdag 20 september 2017 en 17 januari 2018, 19.00-21.00 uur 
Kosten: € 170,- per cursus
Docenten: Didy de Beurs (ma.), Michel Budry (ma.) en Nicolette Barten (wo.)
Tel. 0229-232064 ● E-mail: alliance.francaise.hoorn@wxs.nl 
Web: http://hoorn.alliance-francaise.nl/