Fotografie: A.F.V. Zaanland

Volledige naam: Amateur Fotografen Vereniging Zaanland, kortweg: A.F.V. Zaanland.
De vereniging is opgericht 19 april 1929. De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen onder nummer 09/07.
De A.F.V. Zaanland stelt zich ten doel het bevorderen van de fotografie en de technische en esthetische vorming van fotograferen. Op de clubavond worden o.a. de foto's van leden besproken. Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd.
Tevens organiseren we clubuitjes en exposities.

Dag/Tijd: donderdag 20.00-22.30 uur, tweewekelijks ● Lokatie: Lokaal 4
Eerste keer: 20 september 2018 (zie voor het volledige programma de website)
Aantal bijeenkomsten: 16
Contributie: € 92,50 per jaar (1 april t/m 31 maart)
E-mail: afvzaanland@outlook.com ● Web: www.afvzaanland.nl