Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Het Departement Zaanstad-Zuid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen biedt een gevarieerd programma dat bestaat uit een aantal boeiende lezingen over uiteenlopende onderwerpen. De lezingen worden gehouden op diverse locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan.
In De Vuister worden de volgende lezingen gehouden: 
Op 5 september 2016 geeft de heer Lion Charmant van de MapFactory een lezing over het waarom de naam Zaanstad aan Zee.
In 1812 lagen Zaandam, Westzaan en Assendelft direct aan het IJ, wat op haar beurt weer in open verbinding stond met de Zuiderzee. De kaartnaam Zaanstad aan Zee is een knipoog naar die tijd.
Op 12 december 2016 de heer Ron Couwenhovern. Hij geeft naar aanleiding van zijn boek over 1100 Zaanse molens een lezing. De Zaanstreek telde vroeger minstens elfhonderd molens. Dat is de conclusie van molenkenner Ron Couwenhoven, daarbij putte hij uit zijn database die hij in 25 jaar heeft opgebouwd.
Op 20 februari 2017 geeft prof.dr. Herman Pleij een lezing met het onderwerp:  “Houvast in het verleden?” Over de vraag of het materiële (tastbare, zichtbare) en het immateriële (gewoonten, gebruiken, tradities, mentaliteiten) erfgoed van wezenlijk belang is of slechts van nostalgische verstrooiing dient.

 
Dag/Tijd: maandag, aanvang 20.00 uur
Data: 5 september en 12 december 2016 en 20 februari 2017
Lokaal: Grote Zaal
Kosten: leden gratis, niet-leden € 5,-
Tel. 075-6405780 - E-mail: r.pappenheim@chello.nl - Web: www.nutalgemeen.nl


Foto: Lex Boelhouwer ©

Zaanstad aan Zee